Fenbendazol Tablet

  • Fenbendazole Tablet 750mg

    Fenbendazol Tablet 750mg

    Composició: Fenbendazol …………… 750 mg Excipients qs ………… 1 bol Indicacions: El fenbendazol és un antihelmíntic de benzimidazol d’àmplia gamma que s’utilitza contra paràsits gastrointestinals. Incloent cucs redondos, cucs, picapedres, espècies de taènia, pinwormis, ausuronimongongs , estils forts i robustos i es pot administrar a cavall, ruc, mula, bestiar. Dosi i administració: generalment es proporciona fenben 750 ...
  • Fenbendazole Tablet 250mg

    Fenbendazol Tablet de 250mg

    Composició: Fenbendazol ............... 250 mg Excipients qs ............... 1 bol. Indicacions: El fenbendazol és un antihelmíntic de benzimidazol d’àmplia gamma que s’utilitza contra paràsits gastrointestinals, incloent cucs redondos, ganglis, whipworms, espècies de taènia, pinworms, aelurostrongylus, paragonimiasis, estils forts i fortil·lides i es poden administrar a ovelles i cabals. Dosi i administració: generalment es proporciona fenben 250 a l'equivalent ...